Advokat Bjarne Overmark

 

Huslejenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten (det kaldes civile retssager om lejeforhold) af både lejer og udlejer. Det betyder at en lejer der mener afgørelsen er forkert kan få den prøvet ved domstolene, det samme kan en udlejer, hvor en lejer altså sagsøges efter at have fået medhold. Ønsker en lejer at få sin sag prøvet ved retten, eller er blevet sagsøgt af udlejer, samarbejder Randers lejerforening med advokat Bjarne Overmark, der kan hjælpe dem som ønsker det. Bjarne Overmark er også selv aktiv som sagsbehandler i Randers Lejerforening.

 

 

 

 

 

 

Advokat Bjarne Overmark har i mere end 25 år specialiseret sig i at føre sager indenfor lejeretten, og hans kontor repræsentere kun lejere.   

 

 

Tilbage