Fraflytning

 

Det grundlæggende princip, efter lejelovens § 98, er følgende

 

”du skal aflevere det lejede i samme stand som du overtog det”

 

ellers skal du betale udlejers udgifter/tab til at sætte det lejede i den stand det havde da du flyttede ind.

 

Ved fraflytning er der nogle regler, som en udlejer der udlejer mere end et lejemål skal overholde. Udlejer skal

  • afholde fraflyttesyn, senest 14 dage efter at fraflytning har fundet sted. Det vil oftest sige, når lejeren har afleveret nøglerne til lejemålet.
  • indkalde lejer skriftligt til fraflyttesynet, med mindst 7 dages varsel.
  • udarbejde en fraflytningsrapport, som lejeren skal have udleveret ved synet.
  • eller sende fraflytningsrapporten til lejer seneste 14 dage efter synet, hvis lejer ikke er til stede ved synet, eller ikke vil skrive under på rapporten.

 

Hvis reglerne ikke er overholdt, bortfalder udlejers krav på betaling ved fraflytning.

 

Er man ikke blevet skriftligt indkaldt (hvis man f.eks. har aftalt synet over telefonen), eller indkaldt med mindre end 7 dages varsel, men alligevel møder op til synet, eller blot er tilfældigt til stede i lejemålet, og alligevel skriver under på fraflytningsrapporten, tolker retten og huslejenævn dette som stiltiende accept.

Randers Lejerforening anbefaler derfor at lejer i sådanne tilfælde slet ikke deltager i synet, eller nægter at skrive under på noget som helst, hvilket du som lejer altid er berettiget til.


 

Tilbage