Opsigelse af lejemålet

 

Lejers opsigelse skal sendes skriftligt til udlejer, og opsigelsesdagen skal være anført. Det normale opsigelsesvarsel er 3 måneder, jf. lejeloven § 86, stk. 1, til den første hverdag i en måned.

 

Udlejer kan i nogle tilfælde opsige lejemålet, b.la. hvis udlejer selv ønsker at bebo det lejede, men udlejer kan kun undtagelsesvist opsige lejeren. Læs mere om lejeaftalers uopsigelighed her.

 

Hvis udlejer har opsagt dit lejemål, bør du straks kontakte en lejerforening.


 

Tilbage