Ophævelse af lejemålet

 

Ophævelse betyder, at lejemålet/lejeaftalen omgående ophører, og man kan/skal fraflytte straks.

 

Lejer kan ophæve lejemålet hvis der er væsentlige mangler ved det lejede, f.eks. sundhedsskadelig skimmelsvamp eller ingen elektricitet, som udlejer ikke har udbedret på trods af lejers krav herom, eller hvis mangler ikke kan udbedres indenfor rimelig tid.

 

Ophævelsen skal være begrundet, skriftlig og kaldes ”Ophævelse”.

 

Udlejer kan ophæve lejemålet, hvis en lejer

  • ikke betaler husleje, dog først efter lejer har modtaget en skriftlig rykker, hvori det er anført, at manglende betaling vil føre til ophævelse.
  • er til gene for de øvrige beboere, og har modtaget en skriftlig advarsel.

Hvis dit lejemål er blevet ophævet, bør du straks kontakte en lejerforening.


 

Tilbage