Skimmel

 

Er der skimmel i lejemålet, er der tale om en mangel, og du skal skriftligt informere udlejer hurtigst muligt.

 

Giv herefter udlejer en frist, f.eks. 2 til 4 uger, til at foretage en undersøgelse. Foretager udlejer sig intet, kan du

  • kontakte kommunens tekniske forvaltning (i Randers kaldet Udvikling, Miljø og Teknik), som har en undersøgelsespligt når der er mistanke om fugt og skimmel i en bolig.
  • Husk at påpege at du har informeret din udlejer, og at denne intet har foretaget sig.

 

Er der skimmel i lejemålet, har du som lejer mulighed for at kræve lejen nedsat, kræve erstatning af udlejer, blive genhuset eller ophæve dit lejemål, og fraflytte straks.


 

Tilbage