Mangler ved det lejede

 

Udlejer skal stille det lejede til rådighed i ordentlig stand, og holde det i orden i hele lejeperioden, efter lejelovens § 11. Er der mangler i dit lejemål, skal du skriftligt bede udlejer udbedre dem hurtigst muligt.

 

En mangel er når noget i lejemålet går i stykker som lejer ikke er ansvarlig for, f.eks. hvis

  • ovn eller køleskab går i stykker, eller
  • termoruder punkterer

 

Hvis udlejer ikke afhjælper en mangel, som han er ansvarlig for, kan huslejenævnet pålægge udlejer at gøre det, og lejeren kan få nedsat lejen i den periode manglen har forringet lejemålet.


 

Tilbage