Indre vedligehold

 

I den nye lejelov, som trådte i kraft den 1. juli 2015, er udlejers muligheder for at aftale, at lejer er ansvarlig for andet end indre vedligehold (hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve), som beskrevet i lejelovens § 21, blevet fjernet.

 

Hvis du har en lejeaftale som er indgået efter 1. juni 2015, kan du som lejer derfor ikke pålægges at forny (altså købe en ny, hvis den gamle går i stykker i lejeperioden), f.eks.

  • komfur
  • emhætte
  • vaskemaskine
  • toilet

 

Dette er udlejers ansvar. Står der alligevel i din lejeaftale at lejer skal forny lejemålets inventar, kan dette tilsidesættes af huslejenævnet.

 

Det er dog stadig lejers pligt, at vedligeholde (holde i orden) lejemålets inventar.

 

Er din lejeaftale fra før 1. juli 2015 kan fornyelsen af lejemålets inventar være lagt over på lejer, det er dog ikke alt som udlejer lovligt kan give lejer ansvaret for at forny, f.eks.

  • toilet
  • lysinstallationer
  • elinstallationer

Det er udlejers ansvar at forny lejemålets faste installationer, dog ikke lejemålets låse og nøgler.


 

Tilbage