Vand- og varmeregnskab

 

Forbrugsregnskabet skal indeholde oplysninger om lejerens andel af de samlede udgifter og lejers adgang til at gøre indsigelse. Forbrugsregnskabet er ugyldigt, efter lejelovens § 38, såfremt

  • lejers klageadgang ikke står skrevet i regnskabet

 

Lejerne skal gøre indsigelse mod forbrugsregnskabet senest 6 uger efter at have modtaget det. Indsigelsen skal skal være skriftlig og begrundet, jf. lejelovens § 45, en generel indsigelse ”Jeg gør indsigelse med regnskabet” er ikke nok. Du kan gøre indsigelse mod f.eks. at

  • regnskabet er kommet for sent frem.
  • der er rettet i regnskabet.
  • der er fejl i målinger og fordeling.
  • der er fejl i beregningen af mit lejemåls forbrug.

 

Hvis du gør gyldig indsigelse skal udlejer indbringe forbrugsregnskabet for huslejenævnet, inden 12 uger efter regnskabet kom frem til lejer, ellers anses det som udlejers accept af indsigelsen/fejl i regnskabet, og så skal lejeren ikke betale en eventuelt krævet efterbetaling for forbrug.

 

Har en lejer aldrig modtaget et gyldigt varmeregnskab, kan lejeren være berettiget til at få tilbagebetalt sine acontobetalinger, og kan for fremtiden undlade at betale acontobidrag, indtil udlejer fremsender regnskabet.


 

Tilbage