Lejeaftalers uopsigelighed

 

Der er to typer lejeaftaler (lejekontrakter), en tidsbestemt (tidsbegrænset) og en tidsubestemt (tidsubegrænset).

 

En tidsbestemt lejeaftale, efter lejelovens § 80, stk. 1, løber automatisk ud, når man når til den aftalte slutdato. Sådanne lejeaftaler kan ikke opsiges, hverken af lejer eller udlejer, i den aftalte lejeperiode.

 

Hvis den tidsbestemte periode er udløbet, og lejer er blevet boende i mindst en måned, og udlejerne har vidst dette, men ikke har bedt lejer om at fraflytte, så kan lejer blive boende, på en tidsubestemt lejeaftale, jf. lejelovens § 80, stk. 2. Herefter skal lejer ikke, selv om udlejer skulle ønske det, underskrive en ny lejeaftale.

 

Der skal være en god grund, til at lejeaftalen er tidsbestemt, og det er ikke lovligt at lave løbende tidsbestemte lejeaftaler, f.eks. en forlængelse hvert andet år, i samme lejemål, med de samme lejere. En sådan aftale er ulovlig, og tidsbegrænsningen kan tilsidesættes af huslejenævnet eller boligretten, så man i stedet har en tidsubegrænset lejeaftale.

 

 

 

 

 

 

Den mest almindelige lejeaftale er den tidsubegrænsede, efter lejelovens § 81, stk. 1, og disse kan til enhver tid opsiges af lejer. Når man lejer en lejlighed eller et hus, som privat lejemål, kan udlejer kun opsige lejeaftalen under visse særlige omstændigheder, beskrevet i lejelovens § 82 og 83. Udlejer har mulighed for at opsige lejeaftalen

  • når udlejer selv vil bebo lejemålet, med 12 måneders varsel, (lejelovens § 83, stk. 1, litra a).
  • hvis lejeren har tilsidesat god skik og orden, f.eks. hvis man har truet andre lejere eller hærget ejendommen (lejelovens § 83, stk. 1, litra e og g).

 

Udlejer har ikke mulighed for at opsige lejeaftalen (altså smide lejer ud), fordi lejer klager over varmeregnskab, starter en sag ved huslejenævnet, skifter lejemålets låse eller klager over mangler (herunder fugt og skimmel) i lejemålet.

 

 

En udlejer kan altså kun i nogle helt specielle situationer opsige lejeaftalen, og der skal, som beskrevet overfor, meget mere til end at han er blevet sur på den enkelte lejer. Her beskyttes lejer af lejelovene og kan ikke smides ud af lejemålet, blot fordi lejer har startet en sag mod udlejer.


 

Tilbage