Udlejers adgang til dit lejemål

 

Mange lejere får at vide af deres udlejer, at denne har "krav på" at få/have adgang til det lejede. Dette er ikke rigtigt, for som der står i Christian den 5. danske lovs 5-8-13, fra 1683,

 

”Leje gaar for Eje, til Fardag er ude”

 

Eller sagt på godt dansk, når du har lejet en bolig, er den som din egen til du flytter fra den igen. Lejelovens § 54 giver udlejer eller hans ansatte, viceværter eller servicearbejdere, adgang til det lejede, når ”forholdene kræver det”. Forholdene kræver det dog ikke når udlejer lige ”vil kigge forbi”, men kun ved f.eks.

  • vandskader.
  • for at afhjælpe en overhængende fare for ejendommen.

Din udlejer har ikke krav på at have en nøgle til dit lejemål, du må derfor gerne skifte låsene til dit lejemål, så kun du har nøglerne til det.

 

Udlejer kan dog have ret til at få adgang til lejemålet, hvis udlejer vil lave renoverings- eller vedligeholdelsesarbejder. I disse tilfælde skal lejer dog varsles på forhånd,

  • 6 ugers varsel, ved mindre arbejder, jf. LL § 55, stk. 1,
  • 3 måneders varsel ved større arbejder, jf. LL § 55, stk. 2,

og arbejdet skal udføres på en måde, hvor der tages størst muligt hensyn til lejeren.


 

Tilbage