Indflyttesyn

 

En udlejer, som udlejer mere end et lejemål, skal efter 1. juli 2015 afholde obligatorisk indflyttesyn, hvor lejer og udlejer sammen gennemgår det lejede, jf. lejelovens § 9, stk. 2. Indflyttesynet holdes oftest i forbindelse med, at lejer får udleveret nøglerne til lejemålet.

 

Ved indflyttesynet er der nogle regler, som udlejer skal overholde. Udlejer skal

  • indkalde lejer til synet, med rimeligt varsel, på mindst 1 uge,
  • udarbejde en indflytningsrapport, som skal udleveres til lejer ved synet,
  • eller sende indflytningsrapporten til lejer seneste 2 uger efter indflyttesynet, hvis lejer ikke er til stede ved synet, eller ikke vil skrive under på rapporten.

 

Hvis lejer ikke er enig i det som udlejer skriver i indflytterapporten, skal lejer nægte at skrive under på rapporten. 

 

Er der ikke er afholdt indflyttesyn, eller lejer ikke har fået udleveret indflytningsrapporten ved synet, bortfalder udlejers krav på betaling for istandsættelse ved fraflytning, jf. lejelovens § 9, stk. 4, og så kan udlejer ikke kræve, at lejer skal betale for istandsættelse, når lejer engang fraflytter lejemålet.


 

Tilbage