Indflytning

 

Udlejer skal stille det lejede til rådighed, i god og forsvarlig stand, jf. lejelovens § 9, på det tidspunkt man har aftalt at lejer skal flytte ind.

 

 

 

 

 

 

Når du overtager lejemålet bør du gennemgå det grundigt og lave en liste over alle synlige fejl og mangler. Mangellisten sender du til udlejer senest 2 uger efter indflytningen, jf. lejelovens § 14, men sørg for selv at beholde en kopi.

 

Der kan senere (ved fraflytning) opstå uenighed om lejemålets stand ved indflytningen, det er derfor en fordel at have billeder af lejemålet som kan dokumentere eventuelle fejl.


 

Tilbage