Dusør

 

Det sker at udlejer kræver penge for at man overhovedet kan få et lejemål fremvist, eller for at få lov til at skrive kontrakten under. Dette er særligt et problem i Århus, og andre universitetsbyer, hvor udlejere udnytter de unge studerendes manglende viden om lejelovgivningen. Dette er ulovligt, jf. lejelovens § 6, og lejer kan, ved at indbringe en sag for huslejenævnet eller boligretten, kræve betalte beløb tilbage fra udlejer, som også kan straffes med bøde eller fængsel.


 

Tilbage