Aftalt lejestigning (trappeleje)

 

Forveksles ofte med aftaler om trappevask, men er en aftale, hvor lejen stiger med et bestemt beløb, oftest en gang årligt. Den står ofte i lejeaftalens § 11. Trappelejestigning må ikke

få den samlede leje til at overstige den lovlige leje, eller kan huslejenævnet sætte lejen ned.

 

Aftaler om trappelejestigning blev ulovlige, da den nye lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015. Er din lejeaftale indgået efter dette tidspunkt, og indeholder den en trappelejestigning, er denne ugyldig, og kan  helt tilsidesættes af huslejenævnet.

 

Nu kan der aftales stigning efter nettoprisindekset, der er en årlig stigning efter den almindelige udvikling i penges værdi. Udlejer skal skriftligt meddele lejer om stigningen.


 

Tilbage