Lejens størrelse

 

Der er flere måder som lejen kan fastsættes på, de vigtigste er..

 

Omkostningsbestemt leje

  • Gælder i kommuner, som er omfattet af BRL.
  • Lejen fastsættes efter et budget (udlejers omkostninger), hvor lejen ikke må være højere, end udlejers udgifter og et rimeligt afkast, jf. BRL § 5.

 

Det lejedes værdi

  • Ganske simpelt en sammenligning med lignende lejemål.
  • Lejen må ikke være højere, end det der er den normale le-je, for tilsvarende lejemål i samme kvarter, i samme stand, jf. LL § 47.
  • Lejen i småejendomme, ejendomme med 6 lejemål eller derunder, fastsættes efter reglerne om det lejedes værdi.

 

Fri lejefastsættelse

  • Gælder bl.a. for alle ejendomme, som er taget i brug fra 1992 og fremefter.
  • Udlejer må kræve den leje som man aftaler.

 

Udlejer kan altså ikke bare kræve det han kan få lejer til at betale, lejen skal, alt efter hvilken type lejemål det er tale om, følge reglerne i loven, ellers kan lejen sættes ned af huslejenævnet.

 

Tanken er, at hvis en udlejer bygger en hel ny ejendom, så kan han kræve det han vil, opkøber han en ældre ejendom, bygget før 1992, kan han ikke spekulere i bare at kræve en høj leje, den skal følge lovens regler.


 

Tilbage