Huslejenævnet

 

Huslejenævnet er et kommunalt klagenævn, som b.la. kan fastsætte den lovlige leje i dit lejemål, og altså sætte lejen ned, hvis den er højere end det tilladte. Er man uenig i huslejenævnets afgørelse, kan denne indbringes for boligretten.

 

Huslejenævnet kan også behandle sager om varmeregnskaber, fraflytning og andre tvister mellem lejer og udlejer.

 

Sagsbehandlingen ved huslejenævnet er skriftlig, og man har ikke brug for en advokat, man kan dog med fordel søge rådgivning i en lejerforening.


 

Tilbage