Lejelovene

 

Der er 3 vigtige love inden for lejelovgivningen.

 

Lejeloven (LL), som indeholder de generelle bestemmelser om forholdet mellem lejer og udlejer, for dem som lejer af en privat udlejer.

 

Lov om leje af almene boliger (ALL), som indeholder de generelle bestemmelser om forholdet mellem lejer og udlejer, for dem som lejer af en almen boligforening.

 

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene (BRL), som er fra 1937, og derfor egentlig ikke så midlertidig endda.

  • Loven gælder kun i de kommuner, som har tilsluttet sig den. Det har f.eks. Randers og Århus, hvorimod BRL ikke gælder i Herning og Norddjurs kommuner.

 

Det er derfor meget vigtigt, hvis en lejerforening skal kunne vejlede dig, at de ved hvilken type lejemål, ejendom og kommune du bor i.

 

 

Tilbage