Lejer, kend dine rettigheder

 

Et af de største problemer vi som lejerforening ser er at lejerne ikke kender til deres rettigheder, og derfor ikke ved at de kan gøre noget ved en for høj husleje eller andre ulovlige forhold. Herunder beskriver vi dine rettigheder som lejer i en række situationer, opdelt efter de områder hvor der oftest opstår tvist mellem lejer og udlejer.

 

Emnerne er opdelt i en rækkefølge, der starter med en generel beskrivelse af lejers rettigheder der er "nice to know" ved lejeforholdets begyndelse.

 

 

Lejelovene

Huslejenævnet

Er det rimeligt..??

Lejens størrelse

Aftalte årlige lejestigninger

Må ikke opkræves ved siden af lejen

Dusør

 

 

Herefter følger en beskrivelse af lejers rettigheder i den periode lejer bor i lejemålet.

 

 

Kvittering

Indflytning

Indflyttesyn

Udlejers adgang til dit lejemål

Lejeaftalers uopsigelighed

Vand- og varmeregnskaber

Indre vedligehold

Mangler ved det lejede

Skimmel

 

 

Endelig følger en beskrivelse af lejers rettigheder i forbindelse med tvister der kan opstå ved fraflytning af lejemålet.

 

 

Ophævelse af lejemålet

Opsigelse af lejemålet

Fraflytning

 

 

Der er tale om en generel beskrivelse af reglerne i nogle specifikke situationer, primært indenfor privat udlejning, som derfor ikke passer på enhver situation. Lejelovgivningen er kompliceret selv for specialister, og inden du skriver til udlejer bør du rådføre dig med Randers Lejerforening, hvor en sagsbehandlers mundtlige råd, vejledning og/eller vurdering af din sag er gratis.